Beschamende vertoning in Buggenhout

Burgemeester Van Herreweghe vertoont steeds meer dictatoriale neigingen

Op de gemeenteraad van 22 maart 2007 stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steven Creyelman voor om de beslissing die op de vorige gemeenteraad werd genomen, meer bepaald het opleggen van de bijkomende voorwaarde dat kandidaat-kopers van sociale bouwgronden de Nederlandse taal machtig moeten zijn, te veralgemenen naar de verkoop van alle sociale bouwgronden die in de toekomst plaatsvinden. Tot grote verbazing van de fractie van het Vlaams Belang veranderde tweede schepen Jan Jacobs zijn stemgedrag tegenover de vorige gemeenteraad en keurde hij het bijkomend punt van het Vlaams Belang af.

Hiermee is meteen duidelijk dat de wisselmeerderheid op de gemeenteraad van 1 maart 2007 binnen de coalitie voor grote ophef heeft gezorgd en dat het dissidente stemgedrag van schepen Jacobs het voorwerp van discussie is geweest. Het leidt weinig twijfel dat NCD-burgemeester Van Herreweghe de tweede schepen heeft afgedreigd en dat schepen Jacobs – al dan niet tegen zijn zin – eieren voor zijn geld heeft gekozen. Dat bleek ook al uit de verklaring van burgemeester toen deze op een vraag van het Vlaams Belang tot twee keer toe expliciet vermeldde te spreken in naam van de coalitie en niet enkel uit naam van de NCD-fractie, waarmee hij het debat onmiddellijk smoorde en de coalitiepartners, schepen Jacobs in het bijzonder, het zwijgen oplegde.

Dat mag blijken uit het feit dat schepen Jan Jacobs eerder op de gemeenteraad tegen het voorstel van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Albert Van Nuffel stemde om via een brief steun te betuigen aan de burgemeesters van Vlaams-Brabant in hun houding met betrekking tot de ongrondwettelijke situatie in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Ook hier veranderde hij immers zijn stemgedrag van een onthouding op een voorstel van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Tamara Lauvrijs in de vorige legislatuur naar een tegenstem op de gemeenteraad van gisterenavond.

Van Herreweghe geeft hiermee het niet mis te verstaan signaal dat hij geen tegenspraak duldt, waarmee meteen ook duidelijk wordt dat de coalitiepartners zijn gedegradeerd tot een soort van decorvulling en enkel op zijn teken als getrainde puppies een pootje horen te geven. In de Buggenhoutse gemeenteraad is er sinds de gemeenteraad van gisteren voor de raadsleden van de coalitie geen sprake meer van vrije meningsuiting of het hebben van een eigen mening.

Het Vlaams Belang betreurt dat schepen Jan Jacobs onder de dictatoriale druk van burgemeester Van Herreweghe is geplooid en zijn moedige houding met een laf excuus heeft ingeruild voor de houding van een doorsnee schoothondje. De fractie van het Vlaams Belang in de Buggenhoutse gemeenteraad vraagt zich dan ook luidop af hoe de schepen zijn houding en stemgedrag in overstemming kan brengen met de Vlaamse reflex die hij beweert te hebben of, sterker nog, met zijn geweten en principes.

De beschamende vertoning op de gemeenteraad van gisteravond is een democratie onwaardig.

Peter De Vos
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...