Belasting op drijfkracht stijgt met gemiddeld 20% per onderneming op voorstel van Open VLD

Nadat de Buggenhoutse meerderheidspartijen in 2004 een belasting op drijfkracht invoerden, keurden meerderheidspartijen NCD, N-VA en Open VLD recentelijk een hervorming van deze belasting goed. Onder het mom van een administratieve vereenvoudiging (dixit schepen van Financiën Geert Mannaert op de gemeenteraad van 29 augustus 2013) drukte de meerderheid in realiteit echter niets meer of minder dan een belastingverhoging door.

De Buggenhoutse meerderheid doet een verdienstelijke maar doorzichtige poging om deze belastingverhoging te verdoezelen. Waar de belasting op drijfkracht in het verleden goed was voor 497.000 euro wordt deze nu gebudgetteerd op 520.000 euro, zijnde een stijging met net geen 5%.

Wie het dossier in kwestie aandachtiger bestudeert, zal vaststellen dat de totale belastinginkomsten weliswaar nagenoeg gelijk blijven, maar dat de belasting op drijfkracht per onderneming aanzienlijk de hoogte is ingegaan. In 2012 waren er immers nog acht ondernemingen onderworpen aan de belasting, maar in 2013 zijn dat er met het vertrek van Leievoeders nog slechts zeven.

Zelden een zo slecht verpakte belastingverhoging gezien”, aldus gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “De meerderheid compenseert het vertrek van Leievoeders op de meeste simplistische manier door de overblijvende ondernemingen 20 procent meer te belasten. Hoe kan je op die manier nieuwe bedrijven aantrekken en bijkomende werkgelegenheid creëren? Het wordt bovendien al helemaal bizar en zelfs onbegrijpelijk als je weet dat een goede bron ons bevestigde dat dit een voorstel afkomstig is van Open VLD. Is dat niet dezelfde partij die beweert tegen belastingverhogingen en voor zelfstandigen en ondernemers te zijn?

Deze belastingverhoging ligt het Vlaams Belang bijzonder zwaar op de maag, temeer omdat de belasting op drijfkracht net die ondernemingen treft die veel laaggeschoolden tewerkstellen. En laat dat nu net de mensen zijn die het in deze barre economische tijden al niet gemakkelijk hebben. De zoveelste asociale maatregel op rij dus!

Daarbovenop kijkt het Vlaams Belang met veel belangstelling uit naar de reactie van de getroffen ondernemingen en de lokale werkgeversorganisaties.

Albert Van Nuffel
Ondervoorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...