Arrogante NMBS zou zich beter toeleggen op dienstverlening

Motie inzake behoud loketfunctie station: antwoord NMBS is totaal nietszeggend

Tijdens de gemeenteraad van augustus 2011 kwam Vlaams Belang-gemeenteraadslid Albert Van Nuffeltussen over de sluiting van het loket in het Buggenhoutse station. Het Vlaams Belang diende ter zitting een motie in, maar de Buggenhoutse meerderheid liet het niet tot stemming komen. Een maand later kwam het College op de proppen met een flauw doordrukje van de originele motie van het Vlaams Belang. Op die motie is nu een antwoord gekomen van o.a. de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Marc Descheemaecker.

Het Vlaams Belang is allerminst onder de indruk van het nietszeggende antwoord. Integendeel. Het belerende vingertje dat Descheemaecker in zijn antwoord opsteekt, getuigt van regelrechte arrogantie. De NMBS-baas geeft op geen enkel moment de indruk aan de bezorgdheden van Buggenhoutse gemeenteraad tegemoet te willen komen en blijft halsstarrig bij zijn standpunt.

Hoe kan men verwachten dat de bevolking de auto inruilt voor de trein als de NMBS de dienstverlening blijft verlagen, terwijl de prijs van een vervoersbewijs hier omgekeerd evenredig mee stijgt? Promotie voor het openbaar vervoer is dit allerminst!

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat dienstverlening voor de NMBS-top geen prioriteit meer is. Integendeel. Als ze al rijden, rijden bij wijze van spreken nauwelijks enkele treinen op tijd, maar het enige wat de hoge heren van de NMBS interesseert, is winst. En dus moeten er stations sneuvelen. Voor het Vlaams Belang is zoiets onaanvaardbaar.

Steven Creyelman
Bestuurslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...