Armoede bestaat ook bij ons

Vlaams Belang houdt soepbedelingsactie op Buggenhoutse markt

In dit land leeft één op zeven mensen onder de armoedegrens. Zij moeten het stellen met een maandelijks inkomen van minder dan 966 euro per maand. Nog meer mensen zijn bestaansonzeker, wat inhoudt dat zij bij de minste (financiële) tegenslag in de armoede dreigen te vervallen.

In de praktijk betekent dit dat heel wat mensen zich genoodzaakt zien om bij het OCMW aan te kloppen of beroep moeten doen op initiatieven zoals de voedselbank omdat zij niet meer kunnen voorzien in eigen basisbehoeften als voedsel, wonen en energie.

De cijfers spreken nochtans boekdelen. Armoede kent in Vlaanderen een stevige opmars, maar vanuit politieke hoek blijft het oorverdovend stil. Terwijl traditiegetrouw de aandacht voor buitenlandse armoede heel groot is, is dat voor armoede in Vlaanderen veel minder het geval. Armoede onder de Vlamingen is blijkbaar minder ‘sexy’. Voor het Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar.

“De traditionele partijen lijken wel met een verrekijker naar het fenomeen armoede te kijken”, aldus gemeenteraadslid Steven Creyelman, “en dat verklaart waarschijnlijk ook meteen waarom enkel de armoede ver buiten de landsgrenzen wordt gezien . Met een verrekijker zie je immers dichtbij nauwelijks iets.”

Het Vlaams Belang hield deze voormiddag een symbolische actie op de Buggenhoutse markt om aandacht te vragen voor deze problematiek. De marktbezoekers kregen een tas warme groentesoep en allerhande worst aangeboden en een pamflet (zie bijlage) waarin het doel van actie uit de doeken werd gedaan.

André Lauvrijs
Voorzitter

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...