Ambulante handel – Aanpassing van het Algemeen Politiereglement

Wanneer er wordt gedebatteerd over de leefbaarheid van onze gemeente, wordt heel dikwijls -en terecht- verwezen naar voldoende burgerparticipatie en een actief verenigingsleven. Tegelijkertijd wordt wel eens voorbijgegaan aan de rol van de middenstand.

Nochtans zijn zij het die de facto de sociaal-economische leefbaarheid van Buggenhout op peil houden door net onze gemeente uit te kiezen als plaats voor een investering die zij op middellange tot lange termijn proberen terug te verdienen. Deze investering in onder meer een handelspand betekent tevens ook een dito investering in het sociaal-economische weefsel van onze gemeente. We denken hierbij aan belastinginkomsten, werkgelegenheid en dergelijke meer.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gemeenteraad als politiek bestuur een zekere voorkeur uitspreekt en zelfs bescherming voorziet voor deze onontbeerlijke economische actoren die Buggenhout als vaste plaats voor hun activiteit uitkozen.

Zodoende onderstaande mogelijkheden om in hoofdstuk 3 Ambulante handel van het Algemeen Politiereglement artikel 3.1.6 Toewijzingsregels losse standplaatsen aan te passen:

  1. Er kan geen losse standplaats worden toegewezen in een straal van xxxx meter rond een handelspand waarin de aard van de activiteit gelijkaardig is als deze van de ambulante handelaar.
  2. Het aantal dagen dat eenzelfde losse standplaats kan worden ingenomen, is op jaarbasis beperkt tot xxxx. Een losse standplaats kan slechts door één ambulante handelaar worden uitgebaat.
  3. Het College van Burgemeester en Schepenen voorziet een beperkt aantal plaatsen op het grondgebied van de gemeente als losse standplaats voor ambulante handel, rekening houdend met de handelaren in de omgeving die in Buggenhout hun activiteit in een handelspand uitoefenen. Een losse standplaats kan slechts door één ambulante handelaar worden uitgebaat.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...