Alvat-site: Vlaams Belang hekelt tweeslachtige houding Buggenhoutse Open VLD

Gemeenteraad steunt motie Vlaams Belang

Vlaams Belang informeerde tijdens de jongste gemeenteraad bij de meerderheidspartijen naar een stand van zaken met betrekking tot de Alvat-site en de plannen van de provincie Oost-Vlaanderen om de site in te lijven bij het zogenaamde Brielproject.

Uit de daaropvolgende toelichting bleek dat er nog steeds geen antwoord kwam op de klacht die bij Vlaams minister Liesbeth Homans werd ingediend. Ook de informele contacten met de bestendige deputatie leverden vooralsnog niets op. Op vraag van Vlaams Belang zegde de lokale N-VA echter wel toe om contact op te nemen met de minister om de Buggenhoutse plannen inzake de Alvat-site kracht bij te zetten.

Gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) nam daarna echter de Buggenhoutse liberalen onder vuur. Hij merkte cynisch op dat de lokale Open VLD zich enerzijds in de gemeenteraad kant tegen de uitbreiding van het Brielproject met de Alvat-site, maar anderzijds via Buggenhouts gedeputeerde Hilde Bruggeman haar steun aan de plannen van de provincie blijft betuigen.

Open VLD neemt in dit dossier wel een bijzonder tweeslachtige houding aan”, stelde raadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang) tijdens de gemeenteraad. “Je kan niet én bekommerd zijn om de omwonenden én ze tegelijkertijd een brok zware en belastende industrie in de maag splitsen. Zoiets heet kiezersbedrog.

OCMW-voorzitster Rosette Buys reageerde door te stellen dat het standpunt van Open VLD duidelijk is en dat zij geen verklaring heeft voor de houding van de Buggenhoutse Open VLD-gedeputeerde. “Dat moet u haar zelf vragen”, klonk het richting Creyelman.

Tot slot van het debat diende Vlaams Belang een motie in (zie bijlage) om de Buggenhoutse plannen met de Alvat-site te ondersteunen. De bewuste motie werd op datum van dit persbericht al door zo goed als de voltallige gemeenteraad ondertekend.

Vlaams Belang roept gedeputeerde Hilde Bruggeman dan ook op om zich te houden aan het programma en de belofte waarmee ze in 2012 als lijstduwer van Open VLD naar de Buggenhoutse kiezer stapte en de daad bij het woord te voegen. Of was de verkiezingsslogan ‘Doen’ van Open VLD in 2012 dan toch enkel maar de zoveelste loze verkiezingsbelofte?

Albert Van Nuffel
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...