Alvat-site: stand van zaken juridische procedure

Eind april werd op een zitting van de Raad van State de gevraagde schorsing van de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot de Alvat-site behandeld. De Auditeur en de ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen namen ter zitting het standpunt in dat de beslissing nog niet aangevochten kon worden omdat er nog geen ‘echte beslissing’ was genomen, maar enkel een aankondiging van een beslissing had plaatsgevonden.

De raadsman van onze gemeente, Meester Bert Van Praet, heeft deze redenering vanzelfsprekend proberen te weerleggen met als voornaamste tegenargumenten de hoogdringendheid en het feit dat de aankondiging duidelijk richtinggevend was.

De zaak werd daarop in beraad genomen en naar verluidt volgt een uitspraak op relatief korte termijn.

Graag vernam ik van de burgemeester:

  1. Een stand van zaken in dit dossier.
  2. Is het College, hierin zonder twijfel gesteund door de voltallige gemeenteraad, bereid om verdere stappen te ondernemen indien de uitspraak negatief zou zijn voor de gemeente en zodoende ook de vernietiging van de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen te vorderen?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...