Alvat: herbevestiging standpunt van de gemeenteraad

Op 3 december 2016 voerde ACV een actie aan de beruchte Alvat-site. De actievoerders bleken aan te dringen op snelle oplossing voor het dossier, maar –en dat is belangrijker- uit een gesprek met diezelfde actievoerders kon duidelijk worden opgemaakt dat zij het standpunt van de provincie propageerden.

Aangezien ook enkele leden van meerderheid aan de actie deelnamen, vernam ik van de burgemeester graag of het in de gemeenteraad unaniem aangenomen standpunt al dan niet behouden blijft.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...