Alvat: gemeenteraad Dendermonde

Tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde was er tussenkomst van raadslid Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) met betrekking tot het project Oude Briel. Deze tussenkomst en de antwoorden van het Dendermonds College wierpen een ander licht op bepaalde aspecten van het dossier en de relatie tussen Dendermonde en Buggenhout hieromtrent.

Welke is de reactie van de bevoegde schepen?

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...