Albert Van Nuffel nieuwe voorzitter Vlaams Belang Buggenhout

Op de jongste afdelingsvergadering van het Buggenhoutse Vlaams Belang deelde voorzitter André Lauvrijs mee dat hij –omwille van zijn drukke bezigheden- niet langer de functie van voorzitter op zich kan nemen. Albert Van Nuffel, tot voor kort ondervoorzitter van de afdeling, werd door de vergadering unaniem aangeduid als de nieuwe voorzitter.

“Albert Van Nuffel was een logische keuze”, aldus gemeenteraadslid Steven Creyelman (Vlaams Belang). “Zijn voorzitterschap betekent echter niet dat André Lauvrijs ons verlaat. Hij blijft meedraaien in het bestuur en werd door de afdeling omwille van zijn lange staat van dienst gehuldigd met de titel van erevoorzitter.”

Albert Van Nuffel zelf reageert in alle bescheidenheid. “Ik dank het bestuur voor het vertrouwen”, zegt de kersverse voorzitter, “maar ik zie het eerder als een bevestiging van het feit dat mijn inzet door de afdeling geapprecieerd wordt.”

Albert Van Nuffel is 52 jaar, licentiaat handels- en financiële wetenschappen en tewerkgesteld op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Joris Verhaegen
Bestuurslid

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...