Aanpassing van de presentiegelden van de raadsleden

Op de gemeenteraad van 21 december 2006 werd een besluit genomen dat de presentiegelden van de raadsleden tot een bedrag van 150 euro per zitting optrekt.

Het Vlaams Belang vraagt aan de gemeenteraad om de presentiegelden voor de raadsleden per zitting terug te brengen naar het niveau van voor de beslissing op de gemeenteraad van 21 december 2006, zijnde 75 euro.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...