Aanpassing van de presentiegelden van de raadsleden

Op de gemeenteraad van 21 december 2006 werd een besluit genomen dat de presentiegelden van de raadsleden tot een bedrag van 150 euro per zitting optrekt. Vlaams Belang was toentertijd de enige partij die dit voorstel niet goedkeurde en elk jaar een poging onderneemt om deze toch wel ongehoorde vorm van politieke zelfbediening teniet te doen.

Het Vlaams Belang vraagt zodoende ook dit jaar weer aan de gemeenteraad om de presentiegelden voor de raadsleden per zitting terug te brengen naar het niveau van voor de beslissing op de gemeenteraad van 21 december 2006, zijnde 75 euro.

Gegeven de politieke actualiteit drukt het Vlaams Belang de hoop uit om na 10 jaar eindelijk een meerderheid te vinden voor dit voorstel.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...