Ruiterpad: paard en ruiter in de kou?

Aangekondigd ruiterpad: stand van zaken

In mei 2016 kondigde schepen Geert Mannaert aan dat er 20.000 euro zou worden uitgetrokken voor een ruiterpad op Buggenhouts grondgebied. Hiervoor zouden o.a. de buurtwegen tussen de Broekstraat en de Ravenstraat en tussen de Ravenstraat en Buggenhoutbos, respectievelijk buurtweg 165 en 161, opnieuw worden geopend.

Na deze aankondiging werd het inzake dit dossier bijzonder stil.

Naar verluidt zou er een probleem zijn met het openstellen van eerder ingenomen buurtwegen en zijn onderhandelingen met de betrokkenen ondertussen vastgelopen.

Graag vernam ik van de schepen een stand van zaken en alsook de redenen voor het vastlopen van het dossier.

Steven Creyelman
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...